Društvo lastnikov gozdov Prekmurja
Gornji Petrovci 31d
9203 Gornji Petrovci

Aktualno

14.07.2024

Primož Sukič zmagovalec izbirnega sekaškega tekmovanja

Murskosoboška enota Zavoda za gozdove Slovenije je v sodelovanju z občino Križevci pri Ljutomeru danes na kasaškem dirkališču v Križevcih ...
10.06.2024

Zbrali smo se na tradicionalnem pikniku

V nedeljo, 9. junija se nas je sedemindvajset članov društva zbralo na tradicionalnem društvenem pikniku v piceriji Cimešter v Kovačevcih. ...

Spremenjen datum društvenega piknika

Spoštovani člani, ker sta si datuma strokovne ekskurzije (24. - 26. maj) in predvidenega društvenega piknika (2. junij) preveč blizu, smo se v upravnem odboru odločili, da piknik prestavimo za en teden, na 9. junij 2024. O podrobnostih vas bomo še sezanili.

predsednik DLGP
Jože Pojbič

Povabilo na strokovno ekskurzijo

Dragi člani, počasi se bliža datum naše letošnje strokovne ekskurzije, ki bo od 24. do 26. maja na območje Zlatibora v zahodni Srbiji, zato vas pozivam, da se v tednu od 15. do 19. aprila vsi zainteresirani prijavite tajniku Jožefu Ciganu in ob prijavi plačate avans 100 evrov. Po tem datumu bomo sprejemali tudi prijaver nečlanov, če bo v avtobusu še prostor.

Kot že veste, bomo letos šli v Srbijo. Krenili bomo v petek, 24. maja zgodaj zjutraj okrog enih, da prispemo do območja Zlatibora približno do poldneva. Tam bomo najprej imeli postajo strokovnega dela, ogled podjetja Gorštak Bajina Bašta, ki ima svojo žago, proizvodnjo rezanega lesa, pohištva, peletov in lesenih hišic ter brunaric.

Zatrm bomo obiskali etno vas Sirogojno, kjer si bimi lahko ogledali muzej na prostem z arhitekturo zlatiborskega območja in obiskali znane pletilje, ki pletejo iz domače volne. Zvečer namestitev in večerja v hotelu Satelit v Zlatiboru.

V soboto dopoldan nam bo na terenu eden od zaposlenih v upravi Naravnega parka Zlatibor predstavil park in povedal še kaj o gozdarstvu v Srbiji, vmes bo prosto, popoldne pa za vse zainteresirane vožnja z najdaljšo kabinsko žičnico v Evropi. Večerja in prenočevanje.

V nedeljo po zajtrku še vožnja z znano ozkotirno železnico Šarganska osmica, po tem morda, če bo čas in volja, še ogled Kusturičevega Drvengrada in odhod domov. Spotoma se nekje ustavimo še za kosilo.

Cene potovanja natančno še niso znane, bodo pa približno takšne:
30 - 34 udeležencev: 290 eur
35 - 39                   : 275 eur
40 - 44                  : 260 eur
45 - 47                  : 245 eur

Cena ne vsebuje nekaterih doplačil (žičnica, Šarganska osmica) in vstopnin. Podrobnejši program vam lahko pokaže tajnik Jožef Cigan.

Predsednik DLGP:

Jože Pojbič


Povabilo v Gornjo Radgono

Spoštovani člani DLGP, vabljeni na dan odprtih vrat dražbe kakovostnega lesa v Gornji Radgoni v petek, 8. marca 2024, kjer bomo poleg ogleda letošnje bere kakovostne hlodovine in doseženih cen opravili tudi naše prvo letošnje strokovno izobraževanje. Dobimo se ob 10.30 na asfaltnem parkirišču Pomurskega sejma, kjer nam bo o dražbi in o krojenju lesa ter o napakah pri tem spregovoril direktor Gozdarstva Radgona Stanko Rojko.

predsednik DLGP
Jože PojbičDatum: 25.01.2016 Poročilo o delu DLGP v leto 2015 V letu 2015 smo zaradi skromnih finančnih sredstev našo dejavnost obdržali na minimalnem nivoju, kljub temu pa smo izvedli večino dejavnosti, ki smo si jih zastavili s programom. Tako smo 22. maja opravili prvo strokovno predavanje in pogovor o boleznih gozdnega drevja – kostanjevi šiškarici in odmiranju poganjkov velikega jesena. 6. junija je bil v Stari novi vasi društveni piknik, združen z izbirnim sekaškim tekmovanjem. Udeležba naših članov tako na pikniku kot na tekmovanju je bila zadovoljiva. V oktobru smo opravili strokovno ekskurzijo na Celjsko, ker z avstrijskimi pridelovalci kostanja nismo uspeli vzpostaviti stika. Odpadlo je oktobrsko strokovno predavanje, v novembru in decembru pa smo, predvsem po zaslugi tajnika Jožefa Cigana, opravili priprave na dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu, na katero je iz naših krajev bilo poslano 28 kubičnih metrov kakovostnih hlodov. Predsednik DLGP Jože Pojbič Datum: 25.01.2016 Program dela DLGP za leto 2016 (predlog) Zaradi skromnih finančnih sredstev programa dela društva v primerjavi s prejšnjimi leti ne moremo širiti. Zato bomo v letu 2016 opravili naslednje dejavnosti: 1. 11. februar – Ogled dneva odprtih vrat 10. dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu 2. Marec: prvo strokovno predavanje in praktični prikaz krojenja hlodovine. 3. 3.-4. april: strokovna ekskurzija v Brno na Češkem – sejem gozdarstva in lovstva Silva Regina (variantni predlog – odloča skupščina) 4. 4. junija: društveni piknik, predvidoma pri objektu Daniela Zorka v Doliču – bivša gozdarska koča. 4. 3. september: strokovna ekskurzija – sejem gozdarstva in lesarstva Holz&bau v Celovcu v Avstriji (variantni predlog- odloči skupščina) 5. Oktober – strokovno predavanje – o temi se dogovorimo naknadno 6. November – december – priprave na dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu predlog sestavil: Upravni odbor DLGP

02Podrobnejša vsebina brezplačnih tečajev, na katere vabi Zavod za gozdove Slovenije OE Murska Sobota v terminih 3., 4. september in 5.-6. oktober za tečaj varnega dela z motorno žago in 16. septembra za varno delo z gozdarskim traktorjem:

Opis posameznih vsebin usposabljanj

Varno delo z motorno žago (16 ur)

Oblika usposabljanja: tečaj

Trajanje tečaja: 16 ur

Potrebne osnove (predhodno znanje): zaželene lastne delovne izkušnje

Potek tečaja:

 • teoretični/kabinetni del,

 • demonstracija,

 • praktični del – vadbišče in delovišče.

Teoretični/kabinetni del:

 • predavanje z uporabo sodobnih učnih pripomočkov;

Demonstracija:

 • praktični prikaz sečnje dreves po posameznih delovnih fazah (izvajajo inštruktorji).

Praktični del:

 • pregled in priprava motorne žage;

 • vadba osnovnih rezov z motorno žago na vadbišču;

 • praktična sečnja dreves - udeleženci delajo sami,

 • vsaka skupina oziroma vsak udeleženec dela sam pod nadzorom inštruktorja.

Vsebinski poudarki:

 • naravovarstveni vidik

 • gozdnogospodarsko načrtovanje kot osnova trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi,

 • posebnosti izvajanja gozdnih del v varovanih in zavarovanih območjih (Natura 2000),

 • izbira in vzdrževanje motorne žage,

 • orodje in dodatna oprema za sečnjo,

 • predstavitev dobrih praks varnega dela in načinov usposabljanja iz Slovenije in tujine (Avstrija, ILO (mednarodna organizacija za delo) in Nemčija);

 • nevarnosti pri delu v gozdu s poudarkom na nevarnostih pri podiranju drevja in delu v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme (žledolom),

 • uporaba osebne varovalne opreme,

 • tehnika učinkovitega in varnega dela,

 • organizacija varnega dela v gozdni proizvodnji,

 • opravila po končani sečnji

Orodje in oprema (udeleženci morajo imeti na usposabljanju lastne z gorivom in mazivom napolnjene motorne žage in ustrezno osebno varovalno opremo):

 • zaščitna čelada z zaščitno mrežico in glušniki,

 • primerne rokavice, prioročene so sekaške zaščitne rokavice,

 • primerna obutev, priporočeni so sekaški čevlji ali sekaški škornji,

 • zaščitne sekaške hlače z vlakni proti vrezu;

 • morebitno dodatno opremo in orodje priskrbi organizator.

 

Časovni program usposabljanja:

naravovarstveni vidik gospodarjenja z gozdom

1. ura

osnove varne sečnje dreves

2. ura

osnove motorne žage

3. ura

pregled motornih žag

4. in 5. ura

predstavitev orodij in opreme sekača

6. ura

vadba osnovnih rezov z motorno žago na vadbišču prikaz sečnje dreves

7. do 8. ura

praktično delo po skupinah

9. do 16. ura

 

Varno delo s traktorjem

Oblika usposabljanja: tečaj

Trajanje tečaja: 8 ur

Potek tečaja:

 • teoretični/kabinetni del,

 • demonstracija,

Teoretični/kabinetni del:

 • predavanje z uporabo sodobnih učnih pripomočkov;

 • izvajata predavatelj za naravovarstveni del in inštruktorji varnega dela v gozdu.

Demonstracija:

 • predstavitev traktorja, vitla, opreme in osebne varovalne opreme na prostoru ob traktorju;

 • prikaz vseh faz spravila z adaptiranim kmetijskim traktorjem (tritočkovni vitel) - usposobljen traktorist in inštruktor.

Vsebinski poudarki:

 • naravovarstveni vidik

 • gozdnogospodarsko načrtovanje kot osnova trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi,

 • posebnosti izvajanja gozdnih del v varovanih in zavarovanih območjih (Natura 2000),

 • izbira in oprema traktorja za delo v gozdu;

 • tehnika varnega in učinkovitega spravila lesa;

 • predstavitev dobrih praks varnega dela in načinov usposabljanja iz Slovenije in tujine (Avstrija, ILO in Nemčija);

 • orodje in dodatna oprema za spravilo;

 • nevarnosti pri delu v gozdu s poudarkom na nevarnostih pri spravilu lesa s poudarkom na nevarnostih pri spravilu lesa v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme (žledolom) ;

 • uporaba osebne varovalne opreme,

 • tehnika učinkovitega in varnega dela,

 • organizacija varnega dela v gozdni proizvodnji,

 • opravila po končanem spravilu.

Orodje in oprema (udeleženci morajo imeti na usposabljanju ustrezno osebno varovalno opremo):

 • zaščitna čelada,

 • terenska obutev..03.2014

 

 

ZAPISNIK VOLILNE LETNE SKUPŠČINE DLGP

 

Skupščina je bila v petek, 13. februarja 2015 ob 18. uri v gostišču Zlatica v Gornjih Petrovcih.

 

OB 19. uri je predsednik DLGP Jože Pojbič začel skupščino. Ker je od ure sklica minilo že več kot pol ure, ugotavljanje sklepčnosti ni bilo potrebno. Prisotnih je bilo 42 članov,.

 

1. Na predlog Jožeta Pojbiča so člani soglasno izvolili delovno predsedstvo v sestavi: predsedujoči Jože Pojbič, člana Jožef Cigan in Daniel Zorko. Za zapisnikarja so izvolili Jožeta Pojbiča, za overovatelja zapisnika pa Štefana Kovača in Jožefa Cigana.

 

2. Pod drugo točko dnevnega reda so člani sprejeli dnevni red skupščine.

 

3. Pod tretjo točko je kratko poročilo o delu društva v letu 2014 podal predsednik Jože Pojbič (priloga). Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

 

4. : Blagajnik Daniel Zorko je je predstavil finančno poročilo za leto 2014. Društvo je v leto 2014 preneslo 854,30 evrov, v tem letu je imelo 1790,08 evrov prihodkov in 2402,94 evrov odhodkov, tako da je na računu ostalo 241,94 evrov. Člani so poročilo soglasno potrdili.

 

5. : Ker predsednice nadzornega odbora Olge Rituper ni bilo na skupščini, je poročal član nadzornega odbora Alojz Jakič. Povedal je,da je nadzorni odbor pregledal finančno poslovanje društva v letu 2014 in da ni našel nobenih nepravilnosti. Člani so poročilo soglasno potrdili.

 

6. : Poročilo predsednika častnega razsodišča ni bilo potrebno, ker ni bilo dogodkov, zaradi katerih bi se častno razsodišče moralo sestajati.

7. Na predlog predsednika Jožeta Pojbiča so člani soglasno razrešili dosedanje vodstvo v sestavi: Jože Pojbič, predsednik, Štefan Kovač in Jožef Nemec podpredsednika, blagajnik Daniel Zorko in tajnik Jožef Cigan. Razrešili so tudi nadzorni odbor v sestavi Olga Rituper, predsednica in člana Ernest Horvat in Alojz Jakič ter častno razsodišče (Darko Gergar, Dušan Temlin, Boris Banfi).

Sledile so volitve novega vodstva in članov organov. Izvoljen je bil novi upravni odbor v sestavi:

predsednik: Jože Pojbič, Černelavci

podpredsednik za trženje lesa: Štefan Kovač, Beltinci

podpredsednik: Valter Gomboc, Gornji Slaveči

tajnik: Jožef Cigan

blagajnik: Daniel Zorko

 

nadzorni odbor:

predsednica: Olga Rituper

član: Alojz Jakič

član:Ernest Horvat

 

častno razsodišče:

Darko Gergar

Dušan Temlin

Boris Banfi

 

Točka 8.: Udeleženci skupščine so na predlog predsednika sprejeli sklep, da znaša članarina za leto 2015 15 evrov.

 

Točka 9. : Pri programa dela se člani niso strinjali s predlogom upravnega odbora, da bi v letošnjem letu društvo kupilo hidravlični cepilec za drva, ker vsaj polovica članov že ima lastne cepilce. Z vsem ostalim predlaganim so se člani strinjali, tudi s predlogom, da se ukine Društvo lastnikov gozdov Prlekije, ki obstaja samo na papirju, in da poskuša DLGP v svoje vrste pridobiti tudi večje lastnike z desnega brega Mure in na naslednji skupščini tudi formalno, s spremembo statuta razširiti območje svojega delovanja na celotno Pomurje.

Glede strokovne ekskurzije se je večina članov odločila za jesensko ekskurzijo na Gradiščansko v Avstrijo, kjer so preko evropskega projekta ustanovili združenje pridelovalcev in predelovalcev kostanja. Ocenili so, da bi bile avstrijske izkušnje morda dobrodošle tudi za naše društvo in lastnike, ki bi radi iz svojega gozda izkoristili tudi nelesne gozdne proizvode.

Točka 10.: Sprejet je bil predlog letnega proračuna za leto 2015. Po njem bo društvo iz prejšnjega leta preneslo 241,44 evrov, odhodkov naj bi bilo za 1.150 evrov in za 1.255 evrov prihodkov (priloga).

 

Točka 11.: Pod točko razno je predsednik Jože Pojbič predstavil spremembe statuta Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ki jih morajo potrditi skupščine posameznih društev članic zveze. Gre za razširitev področja delovanja zveze tudi na gospodarsko dejavnost, torej svetovanje in organiziranje odkupa ali prodaje lesa in nelesnih gozdnih proizvodov. Vsi prisotni so se s spremembami strinjali.

V nadaljevanju je Štefan Kovač predstavil trenutno stanje certifikacije gozdov in članom, ki hočejo prodajati tudi hlodovino za žage, priporočil, da pristopijo k certifikacijski shemi.

Skupščina je bila končana okrog 20.30. ure.

 

Zapisnikar: Overovatelja zapisnika: Štefan Kovač

Jože Pojbič Jožef Cigan

Datum: 20.02.2014

 

 

Program dela DLGP za leto 2015 (sprejet)

 

 

Zaradi skromnih finančnih sredstev programa dela društva v primerjavi s prejšnjimi leti ne moremo širiti. Zato bomo v letu 2015 opravili naslednje dejavnosti:

 

 1. Maj: prvo strokovno predavanje in pogovor o boleznih gozdnega drevja – kostanjevi šiškarici in odmiranju poganjkov velikega jesena.

 2. 6. junija: društveni piknik, združen z izbirnim sekaškim tekmovanjem v Stari – novi vasi. Na desnem bregu Mure bo piknik tokrat zato, ker se bomo začeli pogovarjati o združitvi obeh društev, našega in prleškega, ki sicer ne deluje in obstaja samo formalno.

 3. Oktober: drugo strokovno predavanje- o temi se še dogovorimo

 4. Oktober – strokovna ekskurzija na Gradiščansko v Avstrijo – seznanitev s projektom pridelave in predelave kostanja

 5. November – december – priprave na dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu

 

 

predlog sestavil:

Upravni odbor DLGP

 

sprejeto na redni letni skupščini DLGP 13.02.2015 

 

Zapisnik redne letne skupščine DLGP

 

Redna letna skupščina je bila v petek, 28. februarja 2014 ob 18. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Pol ure po uri sklica se je zbralo 36 članov, zaradi zamika je bilo to število dovolj za sklepčnost.

Skupščino je otvoril predsednik DLGP Jože Pojbič, ki je prevzel vodenje delovnega predsedstva. V predsedstvu sta bila še tajnik Jožef Cigan in blagajnik Daniel Zorko. Skupščina je za zapisnikarja izvolila Jožeta Pojbiča, za overovatelja zapisnika pa Jožefa Cigana in Daniela Zorka.

 

Pri točki 2. so člani potrdili predlagani dnevni red.

 

Pri točki 3. je predsednik Jože Pojbič poročal o delu v letu 2013. Žal sta zaradi odpovedi organizatorjev odpadli dve inačici strokovne ekskurzije, najprej v Avstrijo (v sodelovanju z razvojno agencijo Sinergija), nato še k Velenjskemu jezeru (organizator Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline.)

Izvedli smo dve strokovni predavanji in predstavitev podjetja Biomasa Jakoša, pet lastnikov se je udeležilo dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu, precej naših članov pa je sodelovalo tudi na območnem izbirnem tekmovanju lastnikov gozdov v Doliču.

 

Ob koncu te točke je član Ludvik Marič pohvalil prizadevnost tajnika DLGP Jožefa Cigana pri pripravah za dražbo lesa v Slovenj Gradcu in predlagal, da o njegovi prizadevnosti pisno obvestimo vodjo OE ZGS Murska Sobota Štefana Kovača.

 

Točka 4. Blagajnik Daniel Zorko je predstavil finančno poslovanje društva v letu 2013. Zaradi odpadle strokovne ekskurzije se je finančno stanje društva nekoliko izboljšalo in ostalo je nekaj denarja. Prihodkov je bilo za 1.105 evrov, odhodkov 641, skopaj s prenesenimi sredstvi je bilo stanje sredstev ob koncu leta 854 evrov.

 

Točka 5. Predsednica nadzornega odbora Olga Rituper ni imela pripomb na poslovanje društva in na finančno poročilo, odbor je odkril le manjšo računsko napako, ki so jo z blagajnikom takoj odpravili.

 

Točka 6. Častno razsodišče se ni sestajalo, zato ni bilo potrebe po poročanju.

 

Točka 7. Sprejet je bil sklep, da je članarina tudi za leto 2014 15 evrov po članu. Ob tem je predsednik Jože Pojbič članom v razmislek povedal, da v upravnem odboru Zveze lastnikov gozdov Slovenije, katere član je tudi DLGP, razmišljajo o profesionalizaciji tajnika zveze in da naj bi zaradi večje neodvisnosti zveze v tem primeru društva sama z zvišanjem članarine zagotovila potrebna sredstva za zaposlitev tajnika.

 

Točka 8. Člani so z dopolnitvami sprejeli tudi program dela društva za letos:

od dveh strokovnih predavanj bo prvo na temo nelesnih proizvodov iz gozda in možnosti ustvarjanja dohodka z njimi, strokovna ekskurzija bo letos oktobra na sejem gozdarstva v Novi Sad, novembra in decembra bodo spet priprave na dražbo lesa, 14. junija pa bo društveni piknik, združen z izbirnim tekmovanjem lastnikov gozdov v delu z motorno žago v Kovačevcih.

 

Točka 9. Skupščina je obravnavala in sprejela tudi finančni načrt za leto 2014. Predvideni prihodki so 1.300 evrov, predvideni odhodki pa 1.180 evrov.

 

Točka 10. Po točko razno je Jožef Cigan na kratko predstavil letošnjo dražbo v Slovenj Gradcu. Povedal je, da se z našega območja zaradi stroškov prevoza in udeležbe še najbolj splača na dražbo pošiljati kakovosten hrast in oreh.

 

Zapisnik pripravil:

Jože Pojbič

 

 

overovatelja zapisnika:

 

Jožef Cigan Daniel Zorko
Poročilo o delu DLGP za leto 2012

 

Naša previdnost pri načrtovanju dela za minulo leto se je izkazala za pravilno odločitev, saj je za nami finančno najslabše leto do sedaj. Kmetijstvo ministrstvo več ne prispeva minimalnega zneska za delovanje društev lastnikov gozdov, neuspešni smo bili tudi pri pridobivanju denarja od donatorjev in občin, tako da smo dejavnost financirali v glavnem le iz članarine in iz ostanka sredstev iz prejšnjih let.

Kljub temu smo uresničili velik del programa:

 • udeležili smo se dneva odprtih vrat dražbe lesa v Slovenj Gradcu

 • -spomladansko strokovno predavanje je bilo na temo certificiranja gozdov

  26. maja smo imeli ekskurzijo na evropsko tekmovanje dijakov in študentov v gozdarskih spretnostih

 • jeseni se je del članov udeležil prikaza in otvoritve ogrevalnega sistema na biomaso na Kuzmi

 • neuresničen je ostal sklep o začetku povezovanja za skupno prodajo lesa

 

Predsednik DLGP:

Jože PojbičProgram dela DLGP za leto 2013 (predlog)

 

Ker časi niso naklonjeni delovanju društev in je vedno težje dobiti dovolj denarja za takšno dejavnost, bomo načrtovali skromnejši program

Za letos tako predlagamo:

 1. April: prvo strokovno predavanje na temo ptice v gozdu.

 2. Spomladi ali jeseni – strokovna ekskurzija, za katero se dogovorimo na skupščini glede na predloge in finančne možnosti

 3. jesensko strokovno predavanje o spremembah zakona o gozdovih

 4. November – december: priprave na 8. dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu .

 5. Glede na to, da že dolgo nismo organizirali tečaja dela z motorno žago, bomo preverili, ali je za tečaj dovolj zanimanja, in ga organizirali po potrebi.

 

Predlog sestavil:

predsednik DLGP Jože Pojbič


SEDMA LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI


Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizirata že sedmo licitacijo vrednejših sortimentov v Sloveniji, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu.


POTEK LICITACIJE
V mesecu decembru bo potekal ogled primernih sortimentov in posek.
Lastniki bodo, za razliko od prejšnjih let, svoj les na prostor za licitacijo lahko začeli dovažati že prej, in sicer  od 17. decembra 2012 do 11. januarja 2013.  
Vsak hlod bo pred prevozom opremljen s številko, ki bo razvidna tudi na dobavnici. Pri izbiri dreves za posek in prevzemanju hlodov bodo lastnikom pomagali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.

Na razstavnem prostoru bodo les izmerili še enkrat, ga označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem. Kupci bodo za posamezen hlod oddali pisno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo za posamezen hlod oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo, tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče naknadno zvišati.

Časovni razpored licitacije
 
AKTIVNOST    DATUM       
Dovoz hlodov na prostor licitacije
(parkirišče Prevent v Slovenj Gradcu)    17.12.2012  do 11. 1. 2013       
Ogled kupcev    19. 1.- 28. 1. 2013       
Odpiranje ponudb    29. 1. 2013       
Dan odprtih vrat    7. 2. 2013    


Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na svoje revirne gozdarje in lokalna Društva lastnikov gozdov.

Kontaktne osebe:

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel, GSM 041/321-099

Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Jože Mori, GSM 041/657-546


POGOJI IN PRAVILA LICITACIJE ZA PRODAJALCE:
prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti,
sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni,
vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda,
lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številka hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov,
lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les. Ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati,
v kolikor lastnik ne navede minimalne cene v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno,
organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen,
poleg tega lastnik krije še stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 EUR/mł za doseženo ceno pod 400 EUR/mł ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 EUR/mł. Stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji,
za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 EUR/mł. Za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov,
osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno,
organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb. Če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije,
prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije,
lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije,

Ostala opozorila:
Ø    prodajalci naj ponudijo hlode najvišje kakovosti,
Ø    prevzemni list mora biti natančØ    no in čØ    itljivo izpolnjen,
Ø    prodajalci naj v čØ    im večØ    ji meri navedejo najnižjo (izklicno) ceno po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode,
Ø    hlodi morajo biti čØ    im bolj pravilno skrojeni,
Ø    nadmera minimalno 10 cm
Ø    hlodi morajo biti čØ    im bolj čØ    isti (brez blata) - predvsem čØ    ela,
Ø    V izogib napakam pri prepisovanju številk, je ob prevzemu k prevzemnici, in fotokopiji pavšala potrebno priložiti še fotokopijo bančØ    ne kartice prodajalca.ZAPISNIK VOLILNE LETNE SKUPŠČINE DLGP

Skupščina je bila v petek, 20. januarja 2012 ob 18. uri v gostišču Zlatica v Gornjih Petrovcih. Pred začetkom skupščine je član upravnega odbora DLGP Daniel Zorko zbrane člane seznanil s trenutnim stanjem na področju certificiranja gozdov slovenskih zasebnih lastnikov. Predstavil je predvsem poziv Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije svojim članom, ki so tudi lastniki gozdov, k temu, da se priključijo k certifikacijski shemi PEFC, ki jo kot regijski predstavnik zastopa KGZS.

OB 19. uri je predsednik DLGP Jože Pojbič začel skupščino. Ker je od ure sklica minilo že več kot pol ure, ugotavljanje sklepčnosti ni bilo potrebno. Prisotnih je bilo 38 članov, kar je več kot polovica 72, kolikor jih je bilo z vabili vabljenih na skupščino.

Na predlog Jožeta Pojbiča so člani soglasno izvolili delovno predsedstvo v sestavi: predsedujoči Jože Pojbič, člana Jožef Cigan in Daniel Zorko. Za zapisnikarja so izvolili Jožeta Pojbiča, za overovatelja zapisnika pa Štefana Kovača in Jožefa Cigana.

Pod drugo točko dnevnega reda so člani potem, ko je predsedujoči med 7. in 8. točko predlagal še točko razrešnica dosedanjemu vodstvu, sprejeli dnevni red skupščine.

Pod tretjo točko je kratko poročilo o delu društva v letu 2011 podal predsednik Jože Pojbič (priloga). Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Točka 4. : Blagajnik Daniel Zorko je je predstavil finančno poročilo za leto 2011. Društvo je v leto 2011 preneslo 2277,18 evrov, v tem letu je imelo 1030,52 evrov prihodkov in 1790,12 evrov odhodkov, tako da je na računu ostalo 1517,58 evrov. Člani so poročilo soglasno potrdili.

Točka 5. : Predsednica nadzornega odbora Olga Rituper je v svojem poročilu povedala,da je nadzorni odbor pregledal finančno poslovanje društva v letu 2011 in da ni našel nobenih nepravilnosti. Člani so poročilo soglasno potrdili.

Točka 6. : Poročilo predsednika častnega razsodišča ni bilo potrebno, ker ni bilo dogodkov, zaradi katerih bi se častno razsodišče moralo sestajati.
 Točka 7. Predsednik Jože Pojbič je zato, da bi olajšali volitve novega vodstva DLGP za tretji mandat , članom predlagal dve spremembi statuta društva: v drugem odstavku 11. člena statuta se črta stavek „Člani upravnega odbora so lahko na isto funkcijo izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.“
V prvi alineji 12. člena statuta pa se črta stavek: „Ponovna izvolitev je dovoljena največ dvakrat zaporedoma.“
Člani so soglasno potrdili obe spremembi.

Točka 7a:  Na predlog predsednika so člani soglasno razrešili dosedanje vodstvo v sestavi: Jože Pojbič, predsednik, Franc Friškič in Dejan Horvat, blagajnik Daniel Zorko in tajnik Jožef Cigan. Razrešili so tudi nadzorni odbor v sestavi Olga Rituper, predsednica in člana Ernest Horvat in Alojz Jakič ter častno razsodišče (Darko Gergar, Dušan Temlin, Boris Banfi).
Točka 8. : Sledile so volitve novega vodstva in članov organov. Izvoljen je bil novi upravni odbor v sestavi:
predsednik: Jože Pojbič, Černelavci
podpredsednik za trženje lesa: Štefan Kovač, Beltinci
podpredsednik: Jožef Nemec, Gerlinci
tajnik: Jožef Cigan
blagajnik: Daniel Zorko

nadzorni odbor:
predsednica: Olga Rituper
član: Alojz Jakič
član:Ernest Horvat

častno razsodišče:
Darko Gergar
Dušan Temlin
Boris Banfi

Točka 9.: Udeleženci skupščine so na predlog predsednika sprejeli sklep, da znaša članarina za leto 2012 10 evrov.

Točka 10. : V celoti je bil sprejet predlog programa dela za leto 2012, kot ga je predlagal predsednik Jože Pojbič, z dodatkom, da bo društveni piknik drugo soboto junija in da bomo znova poskusili organizirati ugodnejšo skupno nabavo zaščitne opreme, po možnosti zaščitnih protivreznih hlač (priloga).

Točka 11.: Sprejet je bil predlog letnega proračuna za leto 2012. Po njem bo društvo iz prejšnjega leta preneslo 1.517,58 evrov, odhodkov naj bi bilo za 1.770 evrov in za 1.800 evrov prihodkov (priloga).

Točka 12.: Pod točko razno je Štefan Kovač prisotne seznanil s tem, da Zavod za gozdove Slovenije OE Murska Sobota 27. januarja organizira tečaj varnega dela z gozdarskim traktorjem in gozdarsko vitlo in da se vsi zainteresirani še lahko prijavijo.

Skupščina je bila končana okrog 20.30. ure.

Zapisnikar:                                            Overovatelja zapisnika: Štefan Kovač
Jože Pojbič                                                                                   Jožef Cigan

Program dela DLGP za leto 2012 (predlog)

Ker časi niso naklonjeni delovanju društev in je vedno težje dobiti dovolj denarja za takšno dejavnost, letos programa dela ne bomo mogli širiti ali bogatiti. Poskusili pa bomo ohraniti vsaj toliko dejavnosti, kot smo je imeli doslej.
Za letos tako načrtujemo:
1.Obisk dneva odprtih vrat 6. dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu (9. februarja). Prijave je treba zbrati takoj!
2.April: prvo strokovno predavanje. Temo bomo izbrali sproti.
3.26.maj 2012 – strokovna ekskurzija na evropsko tekmovanje dijakov in študentov v gozdarskih spretnostih (poleg tekmovanja bo v Postojni te dni tudi vrsta drugih dogodkov, povezanih z gozdovi in gozdarstvom ter manjši sejem s predstavitvami opreme in mehanizacije)
4.Julij – društveni piknik? Če bo dovolj zanimanja med člani.
5.Oktober: drugo strokovno predavanje
6.November – december: priprave na 7. dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu .
7.Poleg teh dogodkov bomo letos že od začetka leta poskusili uresničiti naš lanski dogovor o začetku skupne prodaje lesa, vključili pa se bomo tudi v program certificiranja zasebnih gozdov in pri tem iskali najugodnejšo možnost za naše člane.

         Predlog sestavil:
        predsednik DLGP  Jože Pojbič

Poročilo o delu DLGP z
a leto 2011

Ker je bilo leto 2011 mednarodno leto gozdov, smo del našega programa prilagodili temu. Sicer pa smo uresničili večino našega programa dela, ki smo si ga zastavili na zadnji skupščini. Tako smo:
1.Februarja 2011 smo pripravili ekskurzijo na dan odprtih vrat 5. dražbe kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu.
2.Zaradi nezainteresiranosti ponudnikov žal nismo pripravili prikaza delovanja velikega sekalnika za lesno biomaso.
3.Maja 2011, v tednu gozdov in ob svetovnem letu gozdov smo člani v svojih gozdovih zasadili 50 slovenskih lip, eno simbolično pa pred gradom pri Gradu na Goričkem.
4.Maja 2011 smo pripravili strokovno predavanje dr. Teodore Petraš z Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote o nevarnostih v naravi – zajedavcih, okužbah in drugem.
5.Junija 2011 smo se udeležili srečanja lastnikov gozdov Pomurja v Šalovcih, nekateri pa tudi izbirnega tekmovanja lastnikov gozdov Pomurja, ki je bilo istočasno na tej prireditvi.
6.Oktobra 2011 smo pripravili še strokovno ekskurzijo na sejem gozdarske opreme in mehanizacije Austrofoma pri samostanu Rein v bližini Gradca v Avstriji.
7.Kljub dogovarjanju še vedno nismo začeli uresničevati dogovora o poskusni skupni prodaji lesa.

         Predsednik DLGP:
        Jože Pojbič


V petek skupščina DLGP
Verjetno ste v rubriki Novice že prebrali vabilo na skupščino DLGP, ki bo ta petek, 17. februarja 2011 ob 19. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Tukaj lahko preberete poročilo o delu društva v letu 2010 in predlog programa dela za letošnje leto:
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA V LETU 2010

V letu 2010 smo v Društvu lastnikov gozdov Prekmurja opravili naslednje aktivnosti:

1.14. maja 2010 smo pripravili strokovno predavanje Veronike Valentar o pravilnem krojenju lesa in o trenutnem stanju na lesnem trgu. Prisotnih okrog 20 članov DLGP.

2.25. septembra 2010 – strokovna ekskurzija v Zagreb na svetovno prvenstvo poklicnih sekačev. Ekskurzije se je udeležilo okrog 40 članov.

3.V novembru 2010 smo začeli s pripravami na dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu – začeli smo seznanjati člane, si ogledovati potencialna drevesa...

4.Decembra smo pripravili še eno predavanje, ki je žal odpadlo. Predstavnica Zavoda za zdravstveno varstvo bi morala članom predavati o nevarnostih klopov in o zaščiti pred njimi in pred boleznimi, ki jih klopi prenašajo.  Smo pa na tem sestanku člane seznanili z dogajanjem v zvezi s sprejemanjem davka na nepremičnine in v zvezi z nepravilnostmi pri množičnem vrednotenju gozdov.
Žal zaradi premajhnega zanimanja nismo izvedli tečaja varnega dela z motorno žago.

Jože Pojbič
predsedniki DLGP

Program dela DLGP za leto 2011 (predlog)

Ker je leto 2011 mednarodno leto gozdov, bomo z delom našega programa obeležili to leto in in s tem širšo javnost v Prekmurju in Pomurju opozoriti na pomen gozda za gospodarstvo, okolje in ljudi.
Predlog programa je naslednji:
1.Sodelovanje naših članov na 5. dražbi kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu – že uresničeno, nekaj naših članov pa tudi drugih lastnikov gozdov je sodelovalo na dražbi s približno 40 kubičnimi metri najboljših sortimentov iz naših gozdov. Organizirali smo tudi že strokovno ekskurzijo na dan odprtih vrat dražbe 11. februarja 2011.
2.April ali maj 2011: prikaz delovanja velikega sekalnika za lesno biomaso in seznanitev članov z možnostmi prodaje lesa in sečnih ostankov za mletje v sekance
3.Maj 2011 – v tednu gozdov bomo organizirali sajenje slovenskih lip – poskusili bomo dobiti dovolj sadik lip, da bi lahko vsak član društva v svojem gozdu posadil vsaj eno. S tem bomo javnosti pokazali, da je treba za lep in kakovosten gozd vložiti tudi precej dela, truda in materiala, obenem bomo opozorili na to, da lipe, simbol slovenstva, izginjajo iz slovenskih gozdov.
4.Junij 2011 – Kot soorganizatorji bomo sodelovali na srečanju lastnikov gozdov Pomurja, ki ga v sklopu čezmejnega projekta SOBIO v Šalovcih organizira Zavod za gozdove RS – OE Murska Sobota. Na srečanje bo povabljenih 500 največjih lastnikov gozdov v Pomurju, v sklopu srečanja bo tudi izbirno tekmovanje lastnikov gozdov v delu z motorno žago za letošnje državno prvenstvo.
5.Oktober 2011: Strokovna ekskurzija na sejem gozdarske opreme in mehanizacije na prostem Austrofoma, ki bo tokrat v bližini Gradca v Avstriji.
6.Strokovno predavanje in praktični prikaz krojenja hlodov.
Predsednik DLGP
Jože Pojbič

Dogovorili smo se za oddajo pripomb na vrednotenje gozdov in za sodelovanje na dražbi lesa v Slovenj Gradcu

Na sestanku v Gornjih Petrovcih v petek, 10. decembra 2010 se nas je zbralo 30 članov Društva lastnikov gozdov Prekmurja. Žal je prva točka dnevnega reda, predavanje o nevarnosti klopov, zaradi odsotnosti predavateljice odpadla, dalj časa pa smo se zadržali pri drugi točki, pri problemu vrednotenja naših gozdov s strani Geodetske uprave RS za potrebe nastajajočega zakona o davku na nepremičnine.
Vsi prisotni smo se strinjali, da je GURS pri vrednotenju gozdov nasploh, še posebno pa gozdov na Goričkem, napravila dve bistveni napaki: za izhodišče izračuna je vzela previsoko vrednost tipičnega hektarja gozda (4.700 evrov za hektar) in pri izračunu posplošene tržne vrednosti posameznih gozdnih parcel z ničimer ni upoštevala dejanskega stanja parcele, torej tega, koliko drevja je na njej in v kakšni razvojni fazi je to drevje. Na izračun vrednosti je tako vplivala le vrednost tipičnega hektarja gozda (za Goričko v 3. vrednostni ravni), dostopnost, spravilna razdalja in katastrski razred iz zemljiškega katastra. Tako je po izračunih GURS gozd vreden enako, če je na njem šele gošča ali mladje ali pa če na njem raste gosti debeljak.
Glede na to, da lahko pripombe na izračune izključno kot posamezni lastniki podamo do 25. januarja 2011, smo se dogovorili, da bomo vsi ugovarjali zaradi uporabe napačnega modela vrednotenja nepremičnin. K ugovoru pozivamo tudi druge člane DLGP, ki jih na petkov sestanek ni bilo, pa tudi vse druge zasebne lastnike gozdov, ki menijo, da jim je GURS njihove gozdne parcele ocenil previsoko. Izpolniti morate obrazec E, ki je natisnjen v brošuri Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, ki jo je dobilo vsako slovensko gospodinjstvo, obrazec pa lahko najdete tudi na spletni strani GURS. Vanj morate vnesti zaporedne številke vseh spornih (v našem primeru gozdnih) parcel in označiti s križcem okence za previsoko vrednostno cono oziroma vrednostno raven. K obrazcu priložite še list s kratko obrazložitvijo, zakaj ugovarjate. Za vzorec smo v DLGP sestavili takšno obrazložitev: "

 

Ne strinjam se z modelom vrednotenja nepremičnin, ki ste ga uporabili za moje gozdne parcele, kajti v tem modelu ni upoštevano dejansko stanje gozda, ki pa bistveno vpliva na njegovo tržno vrednost. V modelu za izračun so upoštevani le parametri lokacija, površina in kakovost zemljišča izražena z bonitetnimi točkami. Te tri postavke podajo premalo informacij za natančen izračun vrednosti konkretnega gozda, saj je treba za realno oceno tržne vrednosti gozdne parcele poznati predvsem to, v kakšni razvojni fazi je gozd in kolikšna je lesna zaloga na določeni površini. Nihče ne kupuje gozda samo zato, ker je na kakovostnem zemljišču, če je na primer na njem šele gošča ali celo mladje, ker se zaveda, da iz takšnega gozda ne bo imel koristi skoraj vse svoje življenje, moral pa bo vlagati vanj veliko svojega dela in sredstev. Ker tega dejstva pri vrednotenju gozdov v vaših modelih vrednotenja ne upoštevate z nobenim faktorjem, ugovarjam uporabljenemu modelu vrednotenja in zahtevam, da pri vrednotenju vseh mojih gozdnih parcel upoštevate dejansko stanje.

Poleg tega se ne strinjam s tem, da je območje Goričkega razvrščeno v 3. cenovni razred, v katerem je srednja vrednost primerljive gozdne parcele 4700 evrov, kajti dejanske tržne cene so tu v povprečju nižje in se gibljejo med 1.500  za najslabše in 4.000 evri za hektar

najboljše gozdne parcele."
Izpolnjeni obrazec E (Pripombe na modele vrednotenja) in priloženo obrazložitev pošljite v kuverti na naslov Geodetska uprava RS, p.p. 494, 1001 Ljubljana. Čimveč bo naših ugovorov, več bo možnosti, da se pri sedaj nerealnem modelu vrednotenja gozdov kaj spremeni!

Dražba kakovostnega lesa

Letos bomo člani DLGP po daljšem času znova sodelovali na dražbi kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu, ki bo konec januarja in v začetku februarja 2011. Organizatorji zagotavljajo, da je zanimanje med kupci in med prodajalci veliko, cene pa se menda nekoliko popravljajo. Če imate res kakovostna drevesa (v poštev pridejo predvsem hrast, gorski javor, češnja, brek, sliva, hruška, oreh, jablana... ) in če bi radi poskusili njihov les prodati čim boljše, se prijavite tajniku Jožetu Ciganu (041-657-833) ali blagajniku Danielu Zorku (041-681-421). Izbrana drevesa bo treba posekati konec decembra, potem bomo organizirali skupni prevoz (posameznega lastnika bo ta stal okrog 15 evrov po kubičnem metru), 2. februarja bo odpiranje ponudb, dan odprtih vrat dražbe pa bo 11. februarja 2011. Če bo dovolj zanimanja, bomo organizirali skupni obisk dneva odprtih vrat.

predsednik DLGP
Jože Pojbič


 

Obvestila:

-Društvo je dalo izdelati majice in kape z našim znakom, ki jih lahko po skupni ceni 15 evrov dobite pri tajniku Jožetu Ciganu. Lepo bo, če bomo na prireditvah ali izletih opremljeni enotno.


 • Ker nekateri člani še niso poravnali letošnje članarine, nekateri pa te svoje članske obveznosti niso opravili tudi v prejšnjih letih, pozivamo vse takšne, da članarino (10 evrov za leto) plačajo pri tajniku Jožetu Ciganu v pisarni Zavoda za gozdove Slovenije v Gornji Petrovcih ob delavnikih zjutraj do 8. ure ali po dogovoru ali pa denar nakažejo na račun pri SKB posl. Murska Sobota 03125-1000454062. Kdor svoje obveznosti ne bo poravnal do konca septembra, ga bomo v skladu s sklepom zadnje skupščine DLGP črtali iz članstva.


Predsednik DLGP

Jože Pojbič

 
 


Popusti za člane DLGP

Čeprav večina naših članov to že ve, naj vas znova spomnimo, da imate s člansko izkaznico DLGP, na kateri je potrjeno plačilo članarine za tekoče leto, 10% popusta pri vseh nakupih v trgovini in servisu Husqvarna ŽKG pri Gradu. Žal pa popusta, ki so ga odobravali našim članom v prvih letih delovanja našega društva, več ne dajejo v trgovini in servisu Stihl Turopolje v ulici Zorana Velnarja v Murski Soboti. Povsem brez prednosti pa člani tudi tu ne boste ostali, saj v Turopolju ob predložitvi potrjene članske izkaznice ob nakupu strojev - motornih žag in podobnega - dobite praktično darilo.

J.P.


Program dela za leto 2010


V petek, 5. februarja 2010 smo v Gornji Petrovcih pripravili letno skupščino Društva lastnikov gozdov Prekmurja. Na njej smo sprejeli takšen program dela za letošnje leto:

Kljub finančnim težavam bomo tudi letos nadaljevali z dosedanjim delom na področju izobraževanja, izboljševanja varnosti dela v gozdu in druženja.

-februar ali marec : tečaj varnega dela z motorno žago (če bo dovolj prijavljenih)
-april ali maj: strokovno predavanje – krojenje kakovostnega lesa
-sobota, 12. junija: društveni piknik z društvenim tekmovanjem v delu z motorno žago
-sobota, 25. septembra: strokovna ekskurzija – ogled svetovnega prvenstva v delu z motorno žago pri Zagrebu
-november: drugo strokovno predavanje, temo določimo naknadno
-november, december: priprave na dražbo kakovostnega lesa v Slovenj Gradcu – zaradi
upada zanimanja za dražbo med našimi člani bomo temu v letošnjem letu posvetili več pozornosti

-če bomo uspeli pridobiti dovolj denarja, bomo nadaljevali še z omogočanjem ugodnih
nakupov zaščitne opreme in oblačil za člane


predsednik DLGP: Jože PojbičPoročilo o delu DLGP v Letu 2009

Gospodarska kriza, ki se je začela nakazovati že v letu 2008, je v lanskem letu svoj davek zahtevala tudi v financiranju in delu društev, kot je naše. Zaradi vladnih varčevalnih ukrepov je odpadlo sofinanciranje delovanja društva z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skoraj nemogoče pa je bilo pridobiti tudi sponzorska ali donatorska sredstva. Vodstvo društva je zato zbralo bistveno manj denarja kot prejšnja leta, kljub temu pa smo uresničili večji del programa, ki smo si ga zadali ob začetku leta. Žal smo morali člani v večji meri iz lastnega žepa prispevati denar za naše akcije.

16.maja smo tako uresničili prvo točko našega programa, društveni piknik, ki je bil združen s prikazom gozdarske mehanizacije. Piknik in prikaz, ki sta bila namenjena tudi nečlanom društva, je po zaslugi našega podpredsednika Dejana Horvata odlično uspel.

Lanskoletno strokovno ekskurzijo smo pripravili 20. junija v Tehniški muzej Slovenije v Bistri, na povratku pa so si udeleženci ogledali še gozdno učno pot Pod Kamplovim hribom v Dragovšku pri Šmartnem pri Litiji. Udeležba je bila zadovoljiva.

Strokovno predavanje je bilo eno in to 5. novembra. Naš član Štefan Kovač je pripravil pregled nesreč pri delu v gozdu v zadnjem času v Pomurju in Sloveniji in najpogostejših vzrokov zanje ter seveda naštel nekaj priporočil za varnejše delo.

Ugodne nakupe zaščitne opreme in oblačil za delo v gozdu smo lani nadaljevali z možnostjo ugodnega nakupa gozdarskih delovnih rokavic.

Zunaj sprejetega programa dela, pa vendarle zelo v skladu s poslanstvom našega društva smo se jeseni začeli o možnostih dobave lesne biomase začeli pogovarjati z dvema mladima podjetnikoma, ki pripravljata večji projekt v eni od občin na Goričkem. Skupaj s partnerji nameravata zgraditi večjo kogeneracijo, torej elektrarno in toplarno na lesno biomaso. Sodelovanje z njima bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

Naša nova pridobitev konec lanskega leta je tudi brezplačna internetna stran, ki pa še ni prav zaživela. Prve prispevke si boste lahko na njej ogledali kmalu.

Zaradi pomanjkanja denarja lani nismo pripravili tečaja varnega dela z motorno žago, med člani pa v decembru znova ni bilo zanimanja za prodajo kakovostnejšega lesa na dražbi v Slovenj Gradcu. 
 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se