Društvo lastnikov gozdov Prekmurja
Gornji Petrovci 31d
9203 Gornji Petrovci

Aktualno

14.07.2024

Primož Sukič zmagovalec izbirnega sekaškega tekmovanja

Murskosoboška enota Zavoda za gozdove Slovenije je v sodelovanju z občino Križevci pri Ljutomeru danes na kasaškem dirkališču v Križevcih ...
10.06.2024

Zbrali smo se na tradicionalnem pikniku

V nedeljo, 9. junija se nas je sedemindvajset članov društva zbralo na tradicionalnem društvenem pikniku v piceriji Cimešter v Kovačevcih. ...

Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Vabljeni na predavanje in društveni piknik
30.05.2014

Vabilo na predavanje

 

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na naš prvi letošnji sestanek s strokovnim predavanjem, ki bo v petek, 6. junija 2014 ob 19. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Dnevni red sestanka:

 

 1. Nelesne gozdne dobrine – možnost dodatnega zaslužka za lastnike gozdov ali pravica nabiranja in prodaje za vse? S to temo, ki žuli vse lastnike gozdov že leta, se Zveza lastnikov gozdov Slovenije zadnje čase vse pogosteje in resneje ukvarja. Pogovorili se bomo o tem, kaj bi nam lahko prinašalo dodatni dohodek iz naših gozdov in kakšne spremembe zakonodaje bi bile potrebne. Predstavljena pa bo tudi možnost, da lastnik gozda prepove nabiranje kostanja za druge – takšna možnost obstaja že sedaj po Zakonu o gozdovih, vendar je za sedaj znan v Sloveniji samo en primer lastnika, ki jo je že uveljavil. Sedaj to možnost na svojih parcelah s kostanjem uveljavlja tudi predsednik DLGP Jože Pojbič, ki vam bo iz prve roke predstavil svoje dosedanje izkušnje.

2. Razno.

 

Lep pozdrav

predsednik DLGP

Jože Pojbič

 

 

Vabilo na društveni piknik in tekmovanje

 

V soboto, 14. junija ob 13. uri bo v Kovačevcih na športnem igrišču pri zvoniku društveni piknik, združen z območnim izbirnim sekaškim tekmovanjem zasebnih lastnikov gozdov. Prispevek vsakega posameznika je 5 evrov za eno pijačo in porcijo hrane, pripeljete lahko tudi družinske člane. Ob 14. uri se na istem prizorišču začne izbirno sekaško tekmovanje.

Prijave za piknik in za tekmovanje zbira tajnik Jože Cigan, 041-657-833 do 9. junija.

 
 
Prevoznice niso potrebne do 30. aprila 2015
21.03.2014
Že 7. marca letos je bila v Uradnem listu objavljena listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki bo do 30. aprila 2015 nadomestila prevoznico.
Vlada je namreč zato, da bi olajšala hitro sanacijo slovenskih gozdov, ki jih je poškodoval žled, za zasebne gozdove začasno odpravila prevoznice, k ibi sicer dodatno obremenjevali lastnike in prevoznike. Lastniki pa bodo morali vendarle zase voditi evidenco prometa z gozdnimi sortimenti iz svojih gozdov. Za vsako prodajo, dobavo ali za prevoz sortimentov za lastno uporabo bodo tako lastniki morali evidentirati prevoz po drevesnih vrstah, vrsti sortimenta, količini in naslovniku.
Podatke bo treba v listino vpisati najpozneje v treh dneh od opravljenega prevoza, spravila ali dobave sortimentov. Listino bo treba hraniti pet let.
Vzorec listine je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje na tem naslovu:

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/uporaba_promet_gozdni_lesni_sortimenti.pdf

Prevoznice pa ne bodo več potrebne tudi po 30. aprilu 2015 za prevoze gozdnih lesnih sortimentov do 6 kubičnih metrov naenkrat za lastno uporabo. Toda pozor: brez prevoznice bo za lastno uporabo lahko peljal les samo lastnik gozda,  njegov zakonec ali »oseba, s katero je lastnik v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do tretjega kolena.« Torej le mož, žena in krvni sorodniki do tretjega kolena.Pri sebi pa bo treba imeti odločbo o poseku.
 
 
Skupščina je za nami
02.03.2014
V petek, 28. februarja 2014 smo opravili redno letno skupščino DLGP. V programu za letos smo si zadali dve strokovni predavanji - eno bo o nelesnih gozdnih proizvodih - , društveni piknik bo 14. junija v KOvačevcih skupaj z izbirnim tekmovanjem lastnikov gozdov v delu z motorno žago, strokovna ekskurzija pa bo v začetku oktobra na sejem gozdarstva v Novi Sad. Zapisnik skupščine si lahko preberete v rubriki Obvestila članom.

predsednik DLGP
Jože Pojbič
 
 
Vabilo na redno letno skupščino
23.02.2014

datum: 20.02.2014

 

V A B I L O

 

 

 

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na redno letno skupščino, ki bo v petek, 28. februarja 2014 ob 18. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev

 2. Sprejem dnevnega reda

 3. Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu

 4. Letni obračun – finančno poročilo blagajnika

 5. Poročilo predsednika nadzornega odbora

 6. Poročilo predsednika častnega razsodišča

 7. Sklep o višini članarine za leto 2014

 8. Predlog programa dela društva za leto 2014

 9. Predlog letnega proračuna za leto 2014

 10. Razno

 

 

 

Predsednik DLGP

Jože Pojbič

 
 
Priprave na licitacijo kakovostnega lesa že potekajo
02.12.2013
Tudi to zimo bo v Slovenj Gradcu licitacija kakovostne hlodovine in vse člane, ki boste to sezono sekali tudi kakovosten les vabimo, da skupaj z revitnim gozdarjem ocenite, ali bi bil njihov les primeren za dražbo. Upoštevati morate, da je strošek udeležbe na licitaciji 14 evrov za kubični meter lesa, plačati pa bo treba tudi prevoz.

Pogoji tokratne licitacije so naslednji:

SEDMA LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI

 

 

Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizirata že osmo licitacijo vrednejših sortimentov v Sloveniji, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu.

 

POTEK LICITACIJE

V mesecu decembru bo potekal ogled primernih sortimentov in posek.

Vsak hlod bo pred prevozom opremljen s številko, ki bo razvidna tudi na dobavnici. Pri izbiri dreves za posek in prevzemanju hlodov bodo lastnikom pomagali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Na razstavnem prostoru bodo les izmerili še enkrat, ga označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem. Kupci bodo za posamezen hlod oddali pisno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo za posamezen hlod oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo, tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče naknadno zvišati.

Časovni razpored licitacije

AKTIVNOST

DATUM

Dovoz hlodov na prostor licitacije

(parkirišče Prevent v Slovenj Gradcu)

2. 1. 2014 - 15. 1. 2014

Ogled kupcev

24. 1. 2014 – 3. 2. 2014

Odpiranje ponudb

3. 2. 2014 ob 10.00

Dan odprtih vrat

12. 2. 2014 ob 10.00

 

 

Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na svoje revirne gozdarje in lokalna Društva lastnikov gozdov.

 

Kontaktne osebe:

 

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel, GSM 041/321-099

 

Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Jože Mori, GSM 041/657-546, joze.mori@siol.net

 

 

NOVOSTI 2014:

 • najmanjša ponudba s strani kupcev – 70 EUR/m3

 • prevoznica obvezna – tudi za hlode z negozdnih površin (v izogib komplikacijam pri prevozu)

 • PEFC certifikat je zaželjen (seveda tudi FCS, kdor ga ima)

 

 

 

 

 

POGOJI IN PRAVILA LICITACIJE ZA PRODAJALCE:

 • prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti,

 • sortimenti morajo biti očiščeni in pravilno izmerjeni,

 • vsak prevzeti hlod mora biti na čelu opremljen s ploščico s številko hloda,

 • lastnik hlodov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer morajo biti navedeni podatki o lastniku, številka hlodov s ploščic ter količinski podatki in kakovostni razred hlodov,

 • lastnik hlodov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede tudi najnižjo ceno, po kateri je še pripravljen prodati svoj les. Ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku licitacije ni mogoče več spreminjati,

 • v kolikor lastnik ne navede minimalne cene v nadaljevanju licitacije ne more zahtevati svojih hlodov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno,

 • organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom lastnikov gozdov, v katerega je vključen,

 • poleg tega lastnik krije še stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 EUR/m³ za doseženo ceno pod 400 EUR/m³ ter 5 % vrednosti za hlode z doseženo ceno nad 400 EUR/m³. Stroški organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji,

 • za neprodane hlode, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako zaračuna stroške licitacije v višini 14 EUR/m³. Za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali obračuna od prodanih hlodov,

 • osebne podatke o lastnikih hlodov lahko organizator uporabi izključno za namen obračuna prodane hlodovine in jih ne objavlja javno,

 • organizator je dolžan obvestiti lastnika o rezultatih licitacije v roku 5 dni od odpiranja ponudb. Če je bila ponudba nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora lastnik v roku 3 dni sporočiti ali bo prodal hlod po ponujeni ceni ali pa ga bo na svoje stroške odpeljal z mesta licitacije,

 • prav tako morajo lastniki, katerih hlodi na licitaciji niso bili prodani, sporočiti, ali njihove hlode lahko proda organizator naknadno po trenutnih tržnih cenah, ali pa jih bodo lastniki na svoje stroške odpeljali z mesta licitacije,

 • lastnik hloda (prodajalec) dobi denar za prodane hlode nakazan na njegov bančni račun v roku 8 dni po odvozu hlodov z mesta licitacije,

 

 

Ostala opozorila:

 • prodajalci naj ponudijo hlode najvišje kakovosti,

 • prevzemni list mora biti natančno in čitljivo izpolnjen,

 • prodajalci naj v čim večji meri navedejo najnižjo (izklicno) ceno po kateri so še pripravljeni prodati svoje hlode,

 • hlodi morajo biti čim bolj pravilno skrojeni,

 • nadmera minimalno 10 cm

 • hlodi morajo biti čim bolj čisti (brez blata) - predvsem čela,

 • V izogib napakam pri prepisovanju številk, je ob prevzemu k prevzemnici, in fotokopiji pavšala potrebno priložiti še fotokopijo bančne kartice prodajalca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica : Drevesne vrste in primerna kakovost lesa

 

Les za žago

Les za furnir

 

Dolžina

Od 3 m naprej, vsakih 0,5 m

Dolžine 2,5 m- 3,5 m, vsakih 10 cm

Hrast

Premer

40 cm+

50 cm+

 

Kakovost

A, dobra B

Furnir, svetla barva

 

Dolžina

Od 2,5 m naprej, vsakih 0,5 m

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Gorski javor

Premer

30 cm+

45 cm+

 

Kakovost

A, dobra B

Brez napak črnjave, bela barva

 

Dolžina

Od 2,5 m naprej, vsakih 0,5 m

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Češnja, brek, skorš

Premer

30 cm+ (A); 40 cm+ (B)

45 cm+

 

Kakovost

A, B, dobra C

Furnir, brez zelene barve

Sliva

Dolžina

Od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Hruška/oreh/

Premer

30 cm+

40 cm+

jablana

Kakovost

A, B, dobra C

Brez obarvanja

 

Dolžina

 

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Bukev

Premer

Ni dostave

45 cm+

(samo najboljše)

Kakovost

 

Brez rdečega srca

Lipa

Dolžina

 

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Črna jelša

Premer

Ni dostave

40 cm+

Breza

Kakovost

 

Brez obarvanja, brez neprave črnjave

Macesen

Dolžina

 

Dolžine od 2,5 m naprej, vsakih 0,5 m

Smreka

Premer

Ni dostave

50 cm+

 

Kakovost

 

Ozke letnice, brez napak črnjave

 

 

 

 
 
Srečanje društev lastnikov gozdov je odpovedano
09.10.2013
 
 
Vabilo
01.10.2013

Vabilo na predavanje in predstavitev

 

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na naš drugi letošnji sestanek, ki bo v petek, 4. oktobra 2013 ob 19. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Dnevni red sestanka:

 

 1. Kaj so prevoznice, kako in kdaj jih izpolnjevati in uporabljati – obrazložitev vodje OE ZGS Murska Sobota Štefana Kovača

 2. Kdo, kako in zakaj si lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja gozdarstva

 3. Dogovor o priporočenih cenah drv in drugega lesa za kurjavo

 4. Predstavitev Biomase Jakoša – Mihael Jakoša o svoji ponudbi in cenah za odkup lesa in lesne biomase za energijo od zasebnih lastnikov gozdov

 5. Razno

 

 

Predsednik DLGP

Jože Pojbič

 

Še obvestilo:

Letošnji izlet vendarle bo. Dogovarjanje s Sinergijo je padlo v vodo, zato se bomo skupaj udeležili prvega srečanja zasebnih lastnikov gozdov ob Velenjskem jezeru pri Velenju v soboto, 19. oktobra. Prijave in plačila udeležbe (20 evrov za člane, od tega je 15 evrov strošek zajtrka, kosila, ogledov in različnih dejavnosti na prireditvi, 5 evrov je soudeležba pri stroških prevoza) zbirata tajnik Jože Cigan (041-657-833) in predsednik Jože Pojbič (041-769-439). Prijavite se čim prej, ker moramo število udeležencev sporočiti organizatorjem, najpozneje pa na sestanku.

 

Lep pozdrav

predsednik DLGP

Jože Pojbič

Prilagamo še vabilo za srečanje v Velenju:

SREČANJE DRUŠTEV LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE

 

 

DLG-ŠD - Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline

 

v sodelovanju z

 

ZLGS - Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in

ZGS - Zavodom za gozdove

 

 

VABIMO, da se udeležite

1. srečanja društev lastnikov gozdov Slovenije,

ki bo v soboto, 19.10.2013 v Velenju na prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru (poleg restavracije Jezero).

 

 

Namen srečanja je spoznavanje in druženje lastnikov gozdov, hkrati pa tudi razgovor o aktualnih temah na področju gospodarjenja z gozdovi. Program smo oblikovali tako, da se boste lahko sprostili in spoznali Šaleško dolino. Ob prireditvenem prostoru bomo pripravili tudi predstavitev najnovejše gozdarske opreme in mehanizacije, s poudarkom na gozdarskih prikolicah.

 

Pester turistični in športno-zabavni program, vesela družba ob dobri kulinariki in zvokih izvrstne glasbe, zagotovo obetajo nova doživetja.

 

Izpolnjeno prijavnico, ki je sestavni del programa srečanja in je v prilogi, nam pošljite najkasneje do ponedeljka, 5.10.2013 na naslov: Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline, Metleče 7, 3325 Šoštanj ali na e-naslov: sevcnikar.franc@gmail.com

 

Pridite oblečeni v lahkotna oblačila in pohodna obuvala.

 

 

 

PROGRAM

URA

DEJAVNOST

9.00 – 10.00

Sprejem udeležencev srečanja na jezeru, malica.

9.30 – 11.00

Pozdrav predsednika DLG-ŠD in predstavnika ZGS, predstavitev Šaleške doline ter govor predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

11.00 – 15.00

Začetek prostih aktivnosti: ogled naravnih in kulturno-tehničnih znamenitostih Šaleške doline (ogled Muzeja premogovništva Slovenije, Muzeja usnjarstva Šoštanj, Velenjskega gradu, panoramski leti z letali, Ogled TEŠ in izgradnje bloka 6 sprehodi ob Šaleških jezerih, ogledi mesta Velenje in Šoštanj,…).

14.00 – 16.00

Sekaško tekmovanje.

16.00

Pozno kosilo ob živi glasbi

17.00

Razglasitev rezultatov sekaškega tekmovanja..

17.30

Družabni del z živo glasbo

NEDOLOČEN ČAS

Zabava za mlado in staro v prostem slogu, dokler bomo zdržali.

 

V primeru nejasnosti ali zaradi dodatnih informacij se obrnite na:

 

 • G. Franc SEVČNIKAR 041 788 435

 • G. Aleš OCVIRK 031 470 904

 

Na snidenje v Velenju, v soboto 19. oktobra !

 

Predsednik DLG-ŠD

Franc SEVČNIKAR


 

 
 
Vabilo na preedavanje in na tekmovanje lastnikov gozdov
18.06.2013

 

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na naš prvi letošnji sestanek, ki bo v petek, 21. junija 2013 ob 19. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Dnevni red sestanka:

 

 1. Predavanje Željka Šalamuna iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic – ptice v gozdu in kaj lahko lastniki gozdov naredimo zanje

 

 1. Seznanitev z aktualnim dogajanjem v zvezi z gozdovi, gozdarstvom in zakonodajo (predlog za močno zvišanje katastrskega dohodka od gozdov, dopolnitve zakona o gozdovih in uvedba prevoznic za les...

 

 1. Razno

 

 

Predsednik DLGP

Jože Pojbič

 

Še obvestilo:

 

V soboto, 22. junija ob 14. uri bo na igrišču pri gasilskem domu v Doliču letošnje izbirno sekaško tekmovanje za lastnike gozdov. Prijave do 19. junija zbira Jožef Cigan na krajevni enoti zavoda za gozdove v Gornjih Petrovcih, telefon 041 657 833 . Seveda si lahko pridete tekmovanje tudi samo ogledat.

 

Lep pozdrav

predsednik DLGP

Jože Pojbič

Prilagamo še vbilo

 

 
 
Javni natečaj v sklopu projekta Gorički lejs:
07.05.2013

 

 

 

 

 

Spoštovani,

 

Društvo Žitek, skupaj z občino Rogašovci in Občino Hodoš pod okriljem LAS Goričko, izvaja projekt z naslovom Gorički lejs- potencial razvoja Goričkega.

Namen projekta je:

 • vzpostavitev verige proizvajalcev in predelovalcev lesa na območju LAS Goričko

 • s promocijskimi aktivnostmi povečati prepoznavnost proizvajalcev in predelovalcev lesa in s tem njihovih produktov

 • posledično povečati učinkovitost trženja njihovih produktov.

 

Z namenom povečati ozaveščenost ljudi o pomenu lesa in njegovih proizvodov se v okviru projekta izvaja JAVNI NATEČAJ za izbiro treh OZAVEŠČEVALNIH ELEMENTOV izdelanih iz lesa.

 

Na natečaju lahko sodelujejo predlogi elementov, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:

 • Pomen lesa in njegovih proizvodov

 • Kulturno in naravno dediščino Goričkega

 • Tradicijo Goričkega in sodobno ustvarjalnost

 • Uporabno in tržno vrednost predstavljenih elementov iz lesa

 

 

 

 

 

V ta namen vam pošiljamo POVABILO K PRIJAVI NA JAVNI NATEČAJ, s katerim želimo vse zainteresirane spodbuditi v medsebojno sodelovanje in začrtati smernice združenja v prihodnosti.

 

Natečaj je objavljen na spletnih straneh nosilca http://www.zitek.si na podstrani PROJEKTI/ Gorički lejs in spletnih straneh partnerjev projekta ter na oglasnih deskah, od datuma 23.04.2013 naprej.

 

 

Lep pozdrav,

 

Društvo Žitek

 

 
 
Vabilo na letno skupščino DLGP
09.02.2013

V A B I L O

Vse člane Društva lastnikov gozdov Prekmurja vabim na redno letno skupščino, ki bo v petek, 15. februarja 2013 ob 18. uri v gostilni Zlatica v Gornjih Petrovcih. Pred skupščino bo predstavnik GLG Murska Sobota predstavil trenutno stanje in cene na trgu lesnih sortimentov.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev

 2. Sprejem dnevnega reda

 3. Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu

 4. Letni obračun – finančno poročilo blagajnika

 5. Poročilo predsednika nadzornega odbora

 6. Poročilo predsednika častnega razsodišča

 7. Sklep o višini članarine za leto 2013

 8. Predlog programa dela društva za leto 2013

 9. Predlog letnega proračuna za leto 2013

 10. Razno

 

Predsednik DLGP

Jože Pojbič

  Poročilo in predlog programa dela so v rubriki Obvestila članom.

 

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se